Obrazy zcizené od konce roku 2016 z Galerie ROSEMARIE v Řitce

Posted Leden 26th, 2018 by pansymarie-umeni.eblog.cz

Nejprve obrazy zcizené na přelomu roku 2016 a 2017 Miroslavem Kolářem, policii bylo předáno již na jaře 2017.

A poté obrazy odvezené Petrem Krškou:

Obrazy odvezené 25.10.2017 Petrem Krškou jako za údajný dluh, když ze mě od podzimu roku 2011 vymámil 3 miliony Kč na určité stavební úpravy-dodělávky, v nichž nikdo ještě neshledal zdaleka ani jeden milion Kč.

Poté při problémech tím vzniklých mi na počátku roku 2015 zajistil sjednání nesplácitelné hypotéky, pročež vznikly další půjčky a vtom se přihlásil mi vypomoct penězi předtím ze mne vymámenými - což by ovšem svou výpomoc musel sám doložit, jinak doložené není. Je doložená pouze jedna věc, což sám si hned v hotovosti vzal zpět - za prodaný obraz Andreje Bělocvětova: Šeříkový Sudek, který si honem přijel koupit jeden pražský galerista, aby zabránil dalšímu vyhrožování mně Petrem Krškou, že mi nechá prodat mé auto- jakožto vážně nemocnému invalidovi, který bez auta neopustí ani vlastní zahradu. Obrazy nejspíš odvezl do sklepení restaurace U Kalendů, ačkoliv tvrdil, že budou dány do aukčního prodeje. Přitom bylo dojednáno zařazení obrazů do exkluzivní předvánoční aukce, čemuž jejich odvezením zabránil.

Pak obrazy odvezené 25.10.2017 Petrem Krškou a náležející pánovi, který je svěřil Galerii ROSEMARIE do prodeje - s tím, že Petr Krška slíbil, že je dá ještě před vánocemi do aukčního prodeje, což neučinil a obrazy nejspíš složil ve sklepě restaurace U Kalendů.  Přitom bylo dojednáno zařazení obrazů do exkluzivní předvánoční aukce, čemuž jejich odvezením zabránil.

Pak obrazy odvezené 25.10.2017 Petrem Krškou a náležející jejich autorce - akademické malířce a restaurátorce Ivaně Přibylové - s tím, že je dá ještě před vánocemi do aukčního prodeje, což neučinil a obrazy nejspíš složil ve sklepě restaurace U Kalendů.

Pak obrazy odvezené 25.10.2017 Petrem Krškou a náležející jejich autorovi - akademickému malíři a restaurátorovi Petru Hamplovi - s tím, že je dá ještě před vánocemi do aukčního prodeje, což neučinil a obrazy nejspíš složil ve sklepě restaurace U Kalendů.

A nakonec obraz, odvezený Petrem Krškou již někdy ještě za života bratra, který náhle zemřel 26.5.2017, s tím, aby na něm zkusil svou vymyšlenou metodu rámování, kterou mi předváděl. Jedná se sice o kýčovitý obrázek z doby před polovinou 20. století, ale pořídila jsem ho zvlášť bratrovi a jemu se líbil a připadá mi velmi ohavné, v jakých rukách skončil. Bratr tu sice již není, ale hamiždnost Petra Kršky mu neobyčejně vadila, nikdy vůči nikomu neprojevoval nenávist, byl hluboce zanícený křesťan i s tím “ty po mně kamenem, já po tobě chlebem”, ale toto byla u něj naprostá výjimka, tak mimořádnou hamiždnost prostě považoval za obrovské zlo - a z nebe na nás nyní shlíží, jak se vším naložíme a se zlem zatočíme.

Fotografie všech obrazů jsou na: http://pansymarie.blogspot.cz a http://galerie-rosemarie.blog.czCo dělá člověku radost?

Posted Leden 25th, 2018 by pansymarie-umeni.eblog.cz

Takové e-maily:

Vážená paní doktorko, děkuji Vám za vyčerpávající zprávu o obrazech a oceňuji Vaše znalosti. Obraz patří mému exmanželovi a tak Vaši zprávu  přeposílám na jeho adresu. Mám k Vám hlubokou úctu  a vážím si nejen Vašich znalostí, ale i Vašeho přístupu k nám. Jsem ráda, že jsem Vás poznala a s velkou vděčností a těším se na shledání s Vámi. Na Kohoutův obraz se dívám mnohokrát za den a jsem moc ráda, že jste se postarala o jeho restaurování.

Kam za literaturou?

Posted Leden 24th, 2018 by pansymarie-umeni.eblog.cz

Navštivte největší internetové knihkupectví:

Navštivte oddíl detektivek, neboť jak
Raymond Chandler řekl: “Ukažte mi člověka, který detektivky nesnáší a já vám ukážu hlupáka, hlupáka snad milého, ale přeci jenom hlupáka…”
Je zde bohatá nabídka tvorby zejména historických detektivek mého spolužáka Vlastimila Vondrušky:
Tak i knížka výboru povídek “Sherlock Holmes vítězný”, kde je má povídky, odehrávající se v r. 1927 v Mníšku pod Brdy a v Řitce, konkrétně i v domě Rosemarie, obývaném Rosemarií Maceškovou, kde je dnes Galerie ROSEMARIE, kterou můžete navštívit:

ZLOČINY MEZI OBRAZY ještě dostanete v:

http://www.martinus.cz/?z=8YZL9D&utm_source=z%3D8YZL9D&utm_medium=url&utm_campaign=partne

a zadejte:  Zločiny mezi obrazy      nebo     Marie Pospíšilová

HOVORY O UMĚNÍ - leden 2018

Posted Leden 20th, 2018 by pansymarie-umeni.eblog.cz

Ve čtvrtek 18.1.2018 jsem rozeslala e-maily s tímto sdělením:
Vážení přátelé,
Pouze Vás v tuto chvíli chci informovat, že tentokrát, ačkoliv je třetí čtvrtek v měsíci, nebudou se konat Hovory o umění v kavárně, jak jste byli zvyklí – na Rašínově nábřeží 58 v Praze 2. Usoudili jsme, že již to není vhodné prostředí pro besedy o umění, rychle se vše posunulo směrem k jídlu a umění je potlačeno. Pro provoz restaurace je určitě dobré, ale není vhodně pro naše besedy.
Zatím budou zpracovávána písemně témata, přenášena v tuto chvíli v elektronické podobě a ukáže se, zda bude možné využít nějaké na umění orientované prostory, které by mohly svou polohou vyhovovat.
Je stále mnoho témat, která se nabízejí – třeba aktuálně v naší víc než kdy jindy komerčně orientované společnosti je stále opakovaný termín FALZUM. Avšak opomíjí se, že co se tak nyní obecně označuje, vůbec nemusí být falzem, nýbrž kopií nebo napodobeninou – a to je velký rozdíl. V 90. letech lidé svobodně vytáhli staré rodinné obrazy, dříve pečlivě ukrývané a už pro jejich stáří, že je pamatovali po generace, byli samozřejmě přesvědčeni o jejich pravosti – a pak byli velmi překvapeni, že v různých institucích na ně chtěli volat policii, že jim nabízejí falzum, když oni byli překvapeni o jiném.
Zde jsem objevila starou fotografii z 90. let z mého tehdejšího bytu v Maceškové ulici, kde je o kredenc opřený obraz, který byl signovaný A.Renoir. Tehdy jsme se všichni domnívali, že obraz je originálem – UV lampa prokázala kompaktnost signatury s ostatní malbou, obraz byl velmi líbivý, svítivé barvy pod italským nebem – znázorněn je barokní kostel Santa Maria della Salute v Benátkách a Renoir skutečně v 80.letecvh 19. století v Benátkách byl. Majitel jel s obrazem do Mnichova do Alte Pinakotek a tam právě vyhrožovali policií, majitel byl přesvědčen, že to je na něj lest. Krásný obraz, líbivý – ale než zjistíme, jak tehdy Renoir maloval, kde byl ve studiu světla, impresionistické skvrny – viz další obraz – autentický Renoir – Bazilika sv. Marka v Benátkách. Při takovém stupni vývoje rukopisu není možné, že by týž malíř malovat tak, jak vidíme na předešlém obraze. Přesto není pravděpodobné, že by obraz vznikl jako falzum, pod čímž rozumíme „něco falešného“, co se vydává za něco, co není – a to v současnosti je myšleno na trhu, má sloužit k protiprávnímu obohacení tím, že se vydává za něco jiného, než je. V minulosti se tak nepočítalo s podvody na trhu a běžně vznikaly obrazy s podpisy, jejichž originály byly nedostupné – viz vůbec tak rozšířená produkce anaplastů, reprodukcí, aplikovaných na plátně, takže i zezadu obraz působil velmi autenticky a v měšťanských domácnostech nahradil nedostupný originál. Vše mělo svůj účel, nemusel být špatný záměr. Proto je nesmyslná reakce apriorního volání policie a kriminalizace držitele takového obrazu. Ten se špatným úmyslem se nenechá nachytat, obraz se snaží prezentovat vesměs ten slušný.
První foto je tedy z prostor, kde se konala loupež 21.12.1994, tedy shodný den – 21.12. jako se na konci loňského roku konaly poslední Hovory v dané kavárně na pražském nábřeží.
Jinak – samozřejmě je každý vítán na soukromé Hovory o umění, každý může přijet do Galerie Rosemarie v Řitce, bude vítán a můžeme si hezky o umění popovídat.

Poslední předvánoční HOVORY O UMĚNÍ

Posted Prosinec 25th, 2017 by pansymarie-umeni.eblog.cz

Naposledy v tomto roce jsme se setkali krátce před vánocemi - třetí čtvrtek v měsíci tentokrát vyšel na 21.12.2017.

Předně je nutné upozornit, že nemám nic společného se současnou obrazovou výzdobou kavárny Michael - raději ani v této souvislosti neuvádím „umělecké kavárny”. Daná výzdoba, která nás tentokrát čekala, je ještě pochopitelná u restaurace či jiného stravovacího zařízení, které nemá nic společného s uměním, neklade si ambice jiné, než týkající se jídla. Došlo k tomu, že mne počátkem t.r. nájemce prostoru chtěl zainteresovat jako kurátorku galerie Michael, patrně přesně neznal text nájemní smlouvy. Právě tehdy mne oslovila Britishpedie jako snad jediná encyklopedie, kde ještě dosud nebylo uvedeno mé heslo a uveřejnili v ní, že jsem kurátorkou galerie Michael. Je pro mne velkou ostudou, že si toto kdosi přečte, třeba i v zahraničí, přijede a jde se podívat - a co vidí? Aukrácký humus! Ještě tak ujde jedna stěna, osazená grafikami Jiřího Švengsbíra (1921-1983), který byl módním grafikem pražských motivů v 60. a 70. letech. Ale na jiných stěnách jsou zavěšeny obrazy toho nejspodnějšího aukráckého ražení, v tom smyslu, jak prodej umění na Aukru je tou nejspodnější úrovní, které se každý slušný člověk vyhne, protože pohybovat se v tomto směru na Aukru je tou největší ostudou, přípustnou pouze pro nezasvěcené laiky, nad čímž se informovaní shovívavě usmějí. Má-li někdo přemíru zbytečného času, pak na Aukru může hledat, zda tam mezi spoustou marastu přeci jen něco neobjeví, co tam nějakým nedopatřením proklouzlo, ale nemluví o tom, dělá to tajně, prozrazení, kde danou věc objevil, by určitě neprospělo. Je zde třeba zdůraznit, že já osobně se musím veřejně od tohoto distancovat, byla by to obrovská profesní ostuda. Ostatně účastníci našich Hovorů podotýkají, že v restauraci a kavárně přesto nejspíš je kvalitní umělecké povědomí, protože patrně ve sklepě je uloženo vysoce hodnotné umění, které bylo ode mne odvezeno stavitelem (mé typické eufemistické označení), přestože jsem měla domluveno, že by obrazy byly patrně zlatým hřebem exkluzivní předvánoční aukce. Jednatel aukční společnosti patrně nezaregistroval obrovskou ostudu, že obrazy byly předtím amatérsky „provětrány” na Aukru. Naštěstí Aukro je pod úrovní četných lidí, tak nedošlo zcela k zdiskreditování daných obrazů. Ale přesto, že jednatel čekal na přivezení obrazů k exkluzivní předvánoční aukci, když si je žádal stavitel, dala jsem mu je s tím, že je předá k aukčnímu prodeji dle svého výběru. Pan hostinský mu pak řekl, že jsou obrazy neprodejné - patrně si jsou vědomi jejich hodnoty a nechtějí je ani prodávat, jinak si nelze vysvětlit toto chování, takže znalci přeci jen asi jsou. Bohužel s danými obrazy si eufemisticky řečený stavitel odvezl i obrazy tří jiných majitelů, jimž jsem je slíbila prodat před vánocemi. Obrazy měly jít hned do aukce, aby byly prodány ještě před vánocemi, místo toho byly uloženy kdesi v hospodském sklepě. Nerozumím tomuto chování a je opět poučením o tom, že je třeba zvážit, kdo je schopen spolupráce, kdo na to má a kdo nikoliv. Bude samozřejmě vše napraveno a už s neosvěčenými nikdy nespolupracováno. Je ovšem třeba se daným postiženým tímto sveřepým podivným chováním velmi omluvit.

Měli-li by účastníci HOVORů O UMĚNÍ být přivedeni do prostředí s uměním, nejradši bych je dopravovala k sobě, tedy do Galerie Rosemarie v Řitce. Je problém, že bych se musela postarat o dopravu, protože je podstatně složitější než ta metrem či tramvají na pražské nábřeží. Po svých zkušenostech nepočítám s tím, že by bylo v prostoru kavárny na co se dívat a na HOVORY O UMĚNÍ přináším s sebou fotoreprodukce umění, o němž má být jednáno.

Přinesla jsem i fotografii podobizny kuchaře restaurace U Kalendů, která je součástí nájemních prostor, spojených s kavárnou Michael. Kuchař je zajímavý typ, připomínající italské kuchaře v německých seriálech, s výraznou excetrickou mimikou. O namalování podobizny mne požádadal už dost před časem stavitel. Ačkoliv pak brzy obraz viděl a už se mu líbil, já jsem stále spokojená nebyla a neustále jsem obraz upravovala a přemalovávala. Šlo o vystižení zvláštní grimasy s výrazně zvednutým pravým koutkem rtů. To samo o sobě by nebylo obtížné, ale stále jsem necítila z obrazu ten správný vjem zcela rozhýbaných všech svalů obličeje, jak jsem to viděla na kuchaři. Až jsem pochopila, že se grimasa musí projevit i ve svalech obou tváří, očí - a prostě všude. Abych pravdu řekla, obraz budu patrně stále upravovat, dokud jej budu mít po ruce.

Při práci na obraze jsem si uvědomila, že naprosto stejně má zvednutý shodný pravý koutek rtů i Josef Sudek na obraze Šeříkový Sudek Andreje Bělocvětova z r. 1974. Daná mimika tedy není až tak ojedinělá a měl ji i fotograf Josef Sudek. Bělocvětovův obraz je však dost stylizovaný, takže mimika celého obličeje není tak čitelná. Originál obrazu jsem před časem prodala jednomu pražského galeristovi, který si pro něj honem přijel, aby zabránil stavitelovu vyhrožování prodejem mého auta. Obraz mi pak v domě scházel, tak jsem si namalovala jeho kopii - a to dokonce trochu větší na na plátně - a ta je nyní mezi obrazy, které spočívají v hostinském sklepě.

U kuchaře i Sudka se jedná o klidovou mimiku, spojenou s úsměvem. Vedle toho patrně existuje i neurotický tik stejné podoby, což krásně popsal Karel Čapek v jedné z Povídek z druhé kapsy „Čintamani a ptáci”. Tam tik s touto mimikou sleduje MUDr. Vitásek na tváři zámožné židovky Zanelliové, od níž chce koupit cenný koberec a když ona ho odbývá: „Já neprodávám žádné tepichy, já jsem von Zanelli, pane! Máry, ať jde ten člověk pryč!” V jejím přápadě je popisováno na opačné - levé tváři. Na Hovorech bývá přítomen MUDr. Petr Dvořák, takže jsem se snažila od něj získat odborné vyjádření, jak je taková mimika vůbec možná. Jedná se v každém případě o uvolnění svalů na dané tváři, dovolící pohyb koutku úst po značné části tváře, Čapek popisuje, že koutek běhal přes celou tvář. MUDr. Vitáska to vyvádělo z míry, když stál proti tomuto jevu, až z toho sám začínal mít tik.

Detektivní tvorba je jako obvykle zdrojem velkého moudra a četných poznatků a jen hlupák jí opovrhuje - viz citát Raimunda Chandlera na počátku mé nedávno napsané novely - vše napsané a takto formulované pod vlivem návštěvy stavitele s jeho údajně sečtělým kamarádem, odpůrcem detektivního žánru, při jednom z nájezdů - tentokrát 27.10.2017 za cennými knihami, jejichž prodej jsem před stěhováním předběžně projednávala s antikvářem a znalcem dr.Václavem Proškem, avšak rozhodla jsem se pro památku na celoživotní tatínkovo sběratelství a mé využití v diplomce a při navracení zámeckých interiérů do původního stavu, je stěhovat a neprodávat (předpokládaná hodnota tak 200.000 Kč).

Dále jsme si všímali projevů realismu v malířství - když s ním v polovině 19. století Gustave Courbet přišel jako s velkým novým celkovým pojetím a dal tak vzniknout celému stylu, přinesl do malířství jako novinku přijetí reálných námětů ze života, tedy nejen reálnou formu, ale i obsah, námět. Předtím salónní umění zobrazovalo koncipované alegorie, často z antické mytologie či historie a i když uznávaný salonní malíř William Adolphe Bouguereau ještě v r. 1869 dokonce namaloval venkovanku s hráběmi, formálně se stále jedná o ateliérovou „umělou” formálně vytříbenou tvorbu. Kdežto Gustave Courbet již o 20 let dříve namaloval své slavné Štěrkaře, o 25 let po Štěrkařích pak vznikl příznačný obraz Hoblovačů parket od Gustava Caillebotte.

Právě den před konáním Hovorů ke mně přijeli starší manželé - lékaři z Ústí nad Labem, kteří se na mne opakovaně obracejí ve věci svých obrazů. Tentokrát přivezli jeden obraz k restaurování a při té příležitosti se prý stavili na Pražském hradě na výstavě impresionistické malby. Z jejich líčení jsem pochopila, že výstava si nevšímá impresionismu jako dobového stylu, nýbrž impresionnistického malířského rukopisu, bez závislosti na době tvorby a je dovedena do současnosti a pán byl zcela nadšený obrazy současného mladého malíře Adama Kašpara. Jedná se o studenta čtvrtého ročníku AVU, narozeného v r. 1993. Maluje skutečně detailně hlavně lesní krajinné motivy. Na Hovorech přítomní vesměs souhlasili, že obrazy jsou líbivé, ale v podstatě vím, že bych je neměla potřebu malovat. Může autor do detailně dle přírody namalovaného vložit své vlastní emoce, co chce sám vyjádřit anebo je jen v područí toho, co je mu předložené? Proč tvořit, když to neumožňuje vyjádřit své já? Mladý malíř přišel se svými detailně promalovanými přírodními studiemii a vzbudil jimi nadšení. Nedivím se - laická veřejnost si stále plete umění malby s uměním dokonalé věcné zobrazivosti, což však ale lépe dokáže snad fotografie, že? Tak proč totéž dublovat jinou technikou, kde nemůže být tak dokonalý výsledek a to za nesrovnatelně většího úsilí? Obrazy Adama Kašpara jsou tedy v každém případě líbibé, ale vzhledem k celkového vývoji malířství dost nechápu to všeobecně kladně hodnocení a vyzdihování tvorby mladého studenta, patrně i ze strany odborníků, což je to, co překvapuje. Může tímto směrem vést nějaký další vývoj? Anebo po vypršení nadšení vše uhasne? Považuji to jen za jeden z možných přístupů v malířství.

Dále jsme se dotkli i toho, co mne trochu zarazilo v autentickém vyjádření Agathy Christie, že i ona jako spisovatelka byla v určitých obdobích k psaní vedena potřebou vydělat peníze. Je to nepochybně dané okolnostmi spisovatelčina života. Jistě překvapí, že mnohdy se potýkala s velkými finančními problémy, až bankrotem. Už v dětství sice ani ona ani její sourezenci nebyli patrně poznamenáni finanční nedostatečností, ale za obrovských starostí rodičů, zejména tatínka, což nejspíš vedlo i k jeho předčasné smrti. Zcela po této stránce v pohodě byla asi až za svého druhého manželství.

Je to o setkávání intelektuálního světa s neintelektuálním. Nyní během vánočních svátků mi telefonují různí přátelé a známí, vesměs vysokoškolsky vzdělaní intelektuálové a stěžují si na své velké finanční problémy, do nichž byli přivedeni podvodníky. Mám zkušenost, že tito podvodníci bývají bez vzdělání. Je otázkou, proč někdo nepřispěl k rozvoji naší společnosti svým vzděláváním, důvody mohou být různé. Třeba i někdo by velmi rád studoval, ale finanční důvody mu to nedovolily. To byl i případ mého tatínka, který se napřed musel vyučit optikem a pak až při zaměstnání mohl vystudovat napřed reálné gymnazium a poté práva, aby se dostal ke své vysněné kriminalistice, o což pak ovšem zase přišel v době normalizace jako politicky nevyhovující. Oproti tomu maminka byla ze zámožného prostředí a napřed studovala výtvarné umění, ale odešla za vědou - astronomií a poté jadernou fyzikou - pro stálé změny svých zájmů studovala stále, do konce života. Nebezpečím pro společnost jsou ti, co nestudují z lenosti a přijdou na svůj způsob života a obživy, že jednodušší je podvod na důvěřivých intelektuálech. A to je problém naší současné společnosti, k řešení již pro jiné profesionály.

Arménský komik v rámci přepadovek novinářů

Posted Srpen 20th, 2017 by pansymarie-umeni.eblog.cz

Karen Mchitarjan

Karen Mchitarjan

V pondělí 24.7.2017 jsem čekala balík ze Zoohitu pro zvířata. Proto jsem v neděli navečer ze zahradního domu vyndala vozík a dovezla jsem jej ke vratům, aby byl připravený, až pošťačka na mne s balíkem zazvoní. A skutečně v pondělí dopoledne zazvonila, takže jsem rychle vyšla převzít od ní balík, jako obvykle mi jej rovnou vložila do vozíku. A během toho jsem si všimla, že vpravo, kus stranou stojí nějaké osobní auto a to už se ke mně opatrně z boku blížil člověk, zejména v současnosti ostražitost budícího vzhledu - oblečený v černé, s černými vlasy a černým plnovousem. A velmi opatrně mi začal klást otázky - jakoby se obával, že po zjištění důvodu jeho příchodu se budu snažit utéct a nic mu neříct. A byl neskrývaně velmi překvapený, že nejenže mu s klidem na vše odpovídám, ale při začínajícím dešti jsem jej i s fotografem, který mne již při přebírání balíku začal nepřetržitě fotit - tak jak jsem ráno vstala a nyní vyšla jen pro balík od pošťačky. Panuje taková dezinformace, dle níž jsem snad jakýsi pachatel něčeho a ač pak podrobně vše vysvětlujete, novinář odejde a napíše něco zcela jiného. Tento člověk se mi ani nepředstavil a nedal mi žádnou vizitku, což předešlé dvě novinářky samozřejmě učinily. Až pak v článku na internetu jsem se dočetla jméno a našla jsem si, že se jedná o arménského herce - komika, od nějž nyní berou postupně různé noviny články, což je docela těžko pochopitelná věc, když alespoň v mém případě evidentně si nic nenastudoval předem, vůbec nevěděl ke komu jde a napsal takové nesmysly, že každý čtenář hned vidí, že článek musí být dle toho celý popletený, nepravdivý. Bydlím prý v domě po rodičích - rodiče zemřeli v prosinci 1999 a dům jsem zkolaudovala v říjnu 2013, takže jej chudáci nikdy nemohli ani vidět. Nejspíš se mu zdál být spletitý a starší stavba a vše v něm budilo atmosféru detektivek Agathy Christie - což je ta správná atmosféra, kterou jsem samozřejmě domu chtěla dát, když v něm bydlím coby autorka detektivek a samotný dům hraje v detektivkách svou roli, dostal v něm svou historii, ač byl dostavěný až v r. 2013. Snad jsem arménského komika měla ještě zvlášť upozornit na rodinný náhrobek na zahradě s urnami již dnes všech ostatních členů rodiny, ozdobený mj. mou plastikou sovy. To už by jej asi zcela vyděsilo. Ptal se mně na to, zda se znám s Jiřinou Bohdalovou - kdyby si četl i má různá slovníková hesla, tak by se dočetl, že nás spojuje má prateta primabalerína Nina Gordon Mládková, tedy sestra mé babičky, k níž chodila jako holčička do baletu asi přibližně tak dvacet let přede mnou. Všude to vzpomíná jako začátek své kariéry. Ale ačkoliv ho neznám, tak je mi naprosto jasné, že ani její bývalý osobní bankéř, který jí prodal obrazy, jí samozřejmě nechtěl nijak ublížit či jí jakkoliv poškodit. - tedy odhlédnu-li od toho, když vůbec někdo někomu prodává obrazy v milionových hodnotách, což rozhodně není žádné zhodnocení peněz. Pochopitelně, že byl přesvědčený, že jí prodává originály - jak by ne, když na všechny bylo minimálně tak pět posudků od těch nejkompetentnějších odborníků a také samozřejmě vždy minimálně jedna materiálová expertíza, určující objektivně stáří. Pouze udělal tu chybu, že si chtěl usnadnit práci nabízení obrazů, že zalhal o jejich původu. Bez toho by mu jejich prodej dal víc námahy, ale neudělal by nic špatně.
Toto avízované téma vzbudilo velkou pozornost návštěvníků HOVORů O UMĚNÍ tento čtvrtek 17.8.2017, takže byla hned silnější účast a dotazy mne nenechaly ani vydechnout. O všem podrobněji v novém čísle BRDSKÝCH HOVORů.

Brdské hovory - nový časopis

Posted Červen 5th, 2017 by pansymarie-umeni.eblog.cz

Hovory o umění v Galerii Michael na pražském nábřeží

Posted Květen 1st, 2017 by pansymarie-umeni.eblog.cz

Plánuji pořádat Hovory o umění v Galerii Michael na Rašínově nábřeží 58 v Praze 2, nejspíš každý 3. čtvrtek v měsíci od 17 hodin - počítám od května 2017.

Když musíte prodat originál

Posted Květen 1st, 2017 by pansymarie-umeni.eblog.cz

Když musíte prodat originál, namalujte si svou kopii a to větší (85 x 60 cm) a na plátně, zatímco originál je na sololitu. Andrej Bělocvětov maloval na rozměrná plátna pouze v 50. letech, kdy mu materiál posílal anglický sponzor, jindy se musel spokojit s podřadnějšími materiály.

Knihy - jednota textu a ilustrací - osobní názory

Posted Srpen 9th, 2014 by pansymarie-umeni.eblog.cz

V souvislosti s tím, jak jsem nedávno vypracovávala znalecký posudek na obraz Bohumíra Matala a dotkla jsem se pojmu „STYL BRUSEL“ a poté se mi dostal do rukou další svazek Nejlepšího světového čtení s příběhem anglické autorky, kde svou hrdinku bez jejího vědomí vhodila do prostředí let padesátých, jsem si uvědomila jeden specifický fenomén naší kultury, pro ostatní svět zřejmě obtížně pochopitelný, jestli vůbec povšimnutý. Mně samotné trvalo chvíli, než jsem si uvědomila tento rozdíl naší kultury.

Jedná se o prvotinu anglické spisovatelky Sharon Griffiths, která je v podstatě přibližně shodného věku se mnou. Narodila se tedy v první polovině 50. let a v 50. letech prožila své dětství, vystudovala angličtinu a byla zaměstnaná v BBC jako sekretářka v rádiu Oxford, vychovala děti a dočkala se vnoučat a dala se do psaní.

Ještě dříve než jsem přečetla její text, tak mne udeřily do očí ilustrace, které mne velmi rozčílily. Jednak to je nejspíš přebal knihy a jednak ilustrace uvnitř. Výrazný je především design na knižním přebalu s ukázkami tvarů dobového nábytku – a rozhodně to není ono, co si u nás představujeme pod nábytkem 50. let, nýbrž až to, co chápeme jako moderní, co přišlo až s přelomem 60. let. Rovněž i další ilustrace přinášejí např. módu oblečení, kterou znám až ze 60. let – onen ohrnutý šálový límec kabátu aj. Bratr mi s bohorodým nadhledem člověka, kterého věci kultury a umění nechávají chladným, oponoval, že to je přeci blízko, že 50. a 60. léta nejsou takový rozdíl. Ale pro naši kulturu to byl obrovský zlom, předěl, který právě přinesla výstava EXPO 58. V první chvíli jsem se zhrozila a utvrzovala jsem se v tom, jak je důležité, když si autor své texty sám ilustruje, že tam nemůže dojít k takovému nepochopení ilustrátora – mám v tomto smyslu vždy před očima bratry Čapky, kteří si své texty sami ilustrovali a sama to tak rovněž dělám a asi špatně bych se ztotožnila s ilustracemi někoho jiného.

Teprve poté jsem si uvědomila, že v Anglii v 50. letech asi nepanoval ruský klasicismus, který dával u nás rovné fortelné formy nádobí, nábytku a panelákům dodával pilastry a pásy triglyfů a metop pod střechou. Rodiče si v polovině 50. let pořizovali výbavu a nábytek do svého prvního samostatného bytu v paneláku na sídlišti, takže tento vkus jsem prožívala. Ostatně zachované kusy jsme nyní přestěhovali i do svého domu jako ukázky designu své doby. Anglický ilustrátor tedy evidentně dobře znal, co ilustroval a zachytil, jak jinde se vyvíjel design, který jsme přijali až po Expu 58 na konci 50. let a pak zejména v 60. letech.

Anglická spisovatelka by jistě byla velmi překvapena našimi padesátými lety. Ty anglické považovala za neuvěřitelně archaické, co by pak řekla těm našim – mohlo by to být zajímavé.

Vždy od nejranějšího dětství jsem měla ráda knihy zejména pro jejich ilustrace. Jako dítě jsem věděla, kde v jaké knížce je jaká ilustrace a prohlížení knížek doma pro mne znamenalo největší pohodu. Autory ilustrací také často byli vynikající malíři, kteří neměli potřebu rozlišovat tzv. vysoké umění a opovrhovat ilustrátorskou tvorbou. Měla jsem ráda ilustrace různých malířů – ilustrace různého druhu a třeba když v současné době jsem měla problémy s různými četnými platbami, hned jsem měla před očima Věž pro dlužníky od Vlastimila Rady z jeho ilustrací Pickwickovců.

Rozhodně nesdílím názor své někdejší dobré známé, kterou velmi urazilo, když ji ve Slovníku československých výtvarných umělců popletli jejího otce – vycházeli ze znění jejího příjmení, které je však vyvdané a uvedli, že je dcerou významného českého ilustrátora a autora animovaných filmů. Když si stěžovala, tak jí odpověděli, že možná by za tuto záměnu mohla být ráda, že tento ilustrátor a animátor byl dle nich významnější, než její otec – malíř. To ji nesmírně urazilo, že není dcerou nějakého ilustrátora. Shodou okolností jí jako otce přiřkli přítele mé kdysi nejlepší kamarádky. Ta však byla provdaná za člena z jedné známé rodiny malířů české moderny, který však pouze z dané rodiny pocházel, nesl její příjmení, ale s uměním jinak neměl nic společného. Vůbec jeho kvality nedosahovaly její úrovně a nejspíš ji okouzlila právě ta příbuzenská spojitost s významnými malíři. Partnerská nerovnost ji však nakonec stála život. Až k takovým koncům vedou ústupky a přivírání očí pod dojmem úcty k příbuzným významných umělců – ač to byli tvůrci „vysokého umění“ a nikoliv „pouze ilustrátoři“. Ostatně v České společnosti Sherlocka Holmese, kde z Asociace autorů detektivek znají mé povídky a ilustrace – o mne na svém webu píší, že jsem umělecká historička, ilustrátorka a spisovatelka – přesně v tomto pořadí.